• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Eestis registreeritud otsingu-koduloo klubi Kamerad ühendab Euroliidu liikmesriikide, Venemaa ja teiste riikide koduloouurijaid ja otsingutega tegelevaid isikuid.

Oluliseks peame kultuuriloolise ja looduspärandi säilitamist, samuti  sõdade kõikide ohvrite mälestuse jäädvustamine, sõltumata ohvrite rahvusest, usutunnistusest ja poliitilistest vaadetest. Klubi prioriteediks on koostöö korraldamine eri riikide muuseumide ja sõjalis-memoriaalorganisatsioonidega.